Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego w dniu 06 czerwca 2018 roku.

Załączniki