Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego w dniu 22 maja 2018 roku.

Załączniki