Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr 11/2017 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego w dniu 19 grudnia 2017 roku.

Protokół Nr 11/2017

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego

w dniu 19 grudnia 2017 roku.

Załączniki