Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr 7/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego w dniu 8 grudnia 2017 roku

Protokół Nr 7/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie Mazurskie

odbytego w dniu 8 grudnia 2017 roku

Załączniki