Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr 6/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego w dniu 29 listopada 2017 rok.

Załączniki