Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr LI/2023 z obrad LI sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 31 października 2023 roku.

Załączniki