Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr L/2023 z obrad L sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 21 września 2023 roku.

Załączniki