Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XLVI/2023 z obrad XLVI sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 6 czerwca 2023 roku.

Załączniki