Wersja obowiązująca z dnia

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich złożone w 2023 roku.

Załączniki