Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie NR 68/2023 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem i dzierżawę.

Załączniki