Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XLVIIl/2023 z obrad XLVIII sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 13 lipca 2023 roku

Załączniki