Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XLVll/2023 z obrad XLVII sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 27 czerwca 2023 roku

Załączniki