Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XLV/2023 z obrad XLV sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 27 kwietnia 2023 roku

Załączniki