Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XLIV/2023 z obrad XLIV sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 30 marca 2023 roku

Załączniki