Wersja obowiązująca z dnia

Protokół z dnia 30 marca 2023 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Banie Mazurskie w 2023 r. w zakresie upowszechniania kultury.

Załączniki