Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie sportu w Gminie Banie Mazurskie w roku 2023

Załączniki