Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Banie Mazurskie w 2023 roku

Załączniki