Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XLIII/2023 z obrad XLIII sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 23 lutego 2023 roku

Załączniki