Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Załączniki