Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XLII/2023 z obrad XLII sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 27 stycznia 2023 roku

Załączniki