Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Banie Mazurskie, Miczuły, Dąbrówka Polska, Grodzisko, gmina Banie Mazurskie.

Załączniki