Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XLI/2022 z obrad XLI sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 9 stycznia 2023 roku

Załączniki