Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 5 stycznia 2023 r. (czwartek) na godzinę 11:00 (sala narad Urzędu Gminy).

Załączniki