Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2022 z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 1 grudnia 2022 roku

Załączniki