Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2022 z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 3 listopada 2022 roku.

Załączniki