Wersja obowiązująca z dnia

ZARZĄDZENIE NR 87/2022 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 11 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobu nieruchomości Gminy Banie Mazurskie działkę nr 189/6 położonej w obrębie geodezyjnym Żabin, gm. Banie Mazurskie

Załączniki