Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2022 z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 21 września 2022 roku

Załączniki