Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XXXV/2022 z obrad XXXV sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 31 sierpnia 2022 roku

Załączniki