Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XXXIV/2022 z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 29 lipca 2022 roku

Załączniki