Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XXXIII/2022 z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 15 czerwca 2022 roku

Załączniki