Wersja nieobowiązująca z dnia

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich złożone w 2022 roku.

Załączniki