Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XXXII/2022 z obrad XXXII sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 27 maja 2022 roku

Załączniki