Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr 3/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego w dniu 05 maja 2017 roku.

Protokół Nr 3/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie Mazurskie

odbytego w dniu 05 maja 2017 roku.

Załączniki