Wersja nieobowiązująca z dnia

ZARZĄDZENIE NR 56/2022 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Banie Mazurskie za 2021 rok

Załączniki