Wersja obowiązująca z dnia

PROTOKÓŁ NR XXXI/2022 z obrad XXXI sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 24 marca 2022 roku

Załączniki