Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXX/2022 z obrad XXX sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 27 stycznia 2022 roku.

Załączniki