Wersja nieobowiązująca z dnia

Protokół Nr 3/2017 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego w dniu 19 kwietnia 2017 roku.

Protokół Nr 3/2017

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych Rady Gminy Banie Mazurskie

odbytego w dniu 19 kwietnia 2017 roku.

Załączniki