Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XXIX/2021 z obrad XXIX sesji Rady Gminy Banie Mazurskie odbytej w dniu 22 grudnia 2021 roku.

Załączniki