Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Załączniki