Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego w dniu 27 marca 2017 roku

Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego w dniu 27 marca 2017 roku

Załączniki