Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Banie Mazurskie.

Załączniki