Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria:

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

GKIŚ.6220.5.2020. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 152 obręb 9 Miczuły, nr ewid. 408/1, 408/2, 408/3, 483, 482, 407/11, 413/3, 414/2, 414/7, 414/9 obręb 1 Banie Mazurskie.