Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-331/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Banie Mazurskie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

Załączniki

  • Uchwała RIO
    format: pdf, rozmiar: 90.15 KB, data dodania: