Wersja obowiązująca z dnia

Powszechny Spis Rolny w 2020 r.

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

>>https://spisrolny.gov.pl/<<

Załączniki