Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-183/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Banie Mazurskie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2019 rok.

Załączniki

  • Uchwała RIO
    format: pdf, rozmiar: 93.63 KB, data dodania: