Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Licp

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

GKIŚ.6733.3.2020 Lokalizacja inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowa linii kablowej 15 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania dz. 114/1; 114/3; 114/4; 114/5; 114/6; 114/7; 114/8; 114/9; (obręb Banie Mazurskie), gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie".