Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria:

Ogłoszono przez Agnieszka Abramowicz

GKIŚ.6220.1.2020 "Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 3 x 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmującej do 6 ha na działce o nr ewid. 146, 149/2, 151 oraz 152, obręb Banie Mazurskie, gm. Banie Mazurskie, pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie."