Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Inne2020-10-29(brak wartości)Informacja o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)Aktualne
2Nieograniczony2020-09-022020-09-18„Dowożenie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie Mazurskie do szkoły w Baniach Mazurskich w okresie od 2 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w formie zakupu biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu”- PONOWNA PROCEDURAW trakcie
3Nieograniczony2020-08-312020-09-16Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w msc. LisyRozstrzygnięte
4Nieograniczony2020-08-202020-09-04Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Baniach Mazurskich”.Zakończone
5Nieograniczony2020-07-172020-08-03„Dowożenie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie Mazurskie do szkoły w Baniach Mazurskich w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w formie zakupu biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu”.Zakończone
6Nieograniczony2019-09-162019-10-01„Przebudowa ulicy Mazurskiej (dz. nr 466 obręb Banie Mazurskie) oraz części ulicy Warmińskiej (dz. nr 268/4, 467 obręb Banie Mazurskie) w Baniach Mazurskich”Archiwum
7Nieograniczony2019-05-242019-06-04Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Baniach Mazurskich.Archiwum
8Nieograniczony2019-03-152019-04-02„Zagospodarowanie (uporządkowanie) terenu istniejącego cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich” – ETAP IV i V”Archiwum
9Nieograniczony2018-12-102018-12-18„Dowożenie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie Mazurskie do szkoły w Baniach Mazurskich w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w formie zakupu biletów miesięcznych”Archiwum
10Nieograniczony2018-09-052018-09-20„Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie”Archiwum
Strona 1 z 3