Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Ogłoszono przez Agnieszka Abramowicz

Lokalizacja inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : realizacji inwestycji liniowej: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa słupa elektroenergetycznego ustawionego w istniejącą linię napowietrzną SN-15kV, na działkach o nr ewid. gruntów: 195, 196, 197/1, 202/3, 205/1, 205/2, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214/2, 214/3, 214/4, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236/1, 236/2, 236/3, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/2, 319, 322, 324, 325, 327, 328, położonych w obrębie Grodzisko, gm. Banie Mazurskie. więcej »