Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

GKIŚ.6733.4.2019 Lokalizacja inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatowej SN/nN oraz przyłącza kablowego nN 0,4 kV w miejscowości Kruki/Jagiele, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, na działakach o numerze ewidencyjnym: 70/3, 77/3, 69, 63, 68, 62/5, 42, 41/1, 43/1, położonych w obrębie geodezyjnym Jagiele, gmina Banie Mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Aneta Wicha

GKIŚ.6733.3.2019 Lokalizacja inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie lini kablowej SN-15 kV, budowie złącz kablowych SN, wymianie słupowych stacji transformatowych, demontażu elektroenergetycznej linii napowietrznej SN, na działkach o nr ewid: 142/88, 142/86, 142/85, 145, 134/6, 134/5, 134/8, 144, 143, 142/87, 142/83, 141, 140, 139/19, 138, 118/21, 118/25, położonych w obrębie geodezyjnym Miczuły, gmina Banie Mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

GKIŚ.6733.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskich o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci elektroenergetycznej SN i nN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Rogale, obręb Rogale, gm. Banie Mazurskie, na działkach o nr ewid. 24/2; 38/1; 38/2; 37/8; 82; 37/1; 22/3; 89. więcej »

Ogłoszono przez Krzysztof Chmielewski

GKIŚ.6733.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie Mazurskich o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci elektroenergetycznej SN i nN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Grodzisko, obręb Grodzisko, gm. Banie Mazurskie, na działkach o nr ewid. 77/5; 23/3. więcej »